top of page

PRIVATLIVSPOLITIK

1. Den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Lumin ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lumin HolisticApS
Nordre Fasanvej 48
2000 Frederiksberg

CVR: 42679763
Telefon: 41222910
Mail: kontakt@lumin.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi opbevarer og behandler dine privatoplysninger, for at kunne skelne imellem vores klienter, for at kunne give optimal behandling ved journalføring, følge dine behandlingers udvikling samt at optimere dit udbytte af behandlinger.


Det er uden undtagelse nødvendigt for os, at indhente disse oplysninger hos dig, når du vælger at være kunde hos os – dette for at vi kan administrere dine behandlinger på professionel vis. Det er en nødvendighed, for arbejdsgangen ved fastlæggelse af aftaler i vores kalendersystem, samt for at kunne udføre vores regnskaber lovmæssigt, at vi har oplysninger på dig.


Ydermere benyttes al data i vores eksterne database, til at føre statistikker til intern brug,
Vi oplyser derfor i punkt 3, om de oplysninger vi opbevarer om dig.

 

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med retningslinjer omfattet af databeskyttelseslovgivningen.


Du kan til enhver tid rette henvendelse til os, hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer om dig, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.


Dine oplysninger gemmes i vores eksterne it-system, leveret af Geckobooking.dk, som er bekendt med databeskyttelsesloven. Geckobooking.dk og Lumin Holistic Aps har en skriftelig aftale, om gensidig overholdelse af retningslinjerne for databeskyttelsesloven.

3. Kategorier af personoplysninger

Dine personfølsomme oplysninger indhenter vi som udgangspunkt hos dig.
Oplysningerne indebærer fulde navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdagsdato, køn, informationer om gennemførte og fremtidige behandlinger ved tid og dato, samt regnskabsføring på baggrund af dine afregninger.
I nogle tilfælde bedes du om at oplyse CPR-nummer – se punkt 4.
Ydermere journalføres informationer om helbredstilstand, for at målrette behandling/forløb specifikt til dig.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

I tilfælde af at vi skal indberette din(e) behandlinger til Sygeforsikring Danmark, bedes du om samtykke herom, samt at oplyse od dit CPR-nummer.
Vi deler ikke dine personoplysninger med yderligere eksterne modtagere.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

I tilfælde af at vi mangler din adresse, indhenter vi denne via Krak eller De Gule sider, når først du har oplyst os navn, telefonnummer og mailadresse. Dette er kun nødvendigt for os at gøre, hvis du har booket en behandling hos os, og gælder ikke ved kun forespørgsler.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger om igangværende behandling/forløb opbevares i vores system i mindst 5 år tilbage i tiden.

 

8. Samtykke og rettigheder

Når du indgår aftale med os om at modtage behandling(-er), samtykker du automatisk med at oplyse os personoplysninger som benævnt i punkt 3.

  • Du har til enhver tid ret til, at trække dit samtykke tilbage, ved at kontakte os via oplysningerne anført i punkt 1.

  • Sletningen af dine oplysninger gælder dog fra den dag, du beder os om at slette disse, og er ikke gældende for oplysninger fra tilbage i tiden.

  • Du har ret til indsigt i alt der er gemt vedrørende din persondata.

  • Du har ret til at udbede korrektion om mangelfuld eller fejlagtig gemt persondata.

  • Du har ret til at få slettet oplysninger om dig.

  • Du har ret til at få behandlingen af din data begrænset.

  • Du har ret til at indsige imod vores opbevaring af dine data.

  • Du har ret til at indhente dine oplysninger i et læsbart og struktureret dokument hos os.

9. Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du mener vores opbevaring af dine oplysninger er problematisk.
På Datatilsynets hjemmeside kan du læse mere om dine rettigheder, eller finde oplysninger, hvis du vil indgive en klage.

bottom of page